Makaleler

Nüfus ve Aile Cüzdanı

NÜFUS CÜZDANI
Kişinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğunu ve Nüfus Aile Kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi belgedir. Nüfus Cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. 01.01.2012 tarihi itibariyle Nüfus Cüzdanı Değerli Kağıt Bedeli 5.75 TL' dir.
Düzenleme Nedenleri

a) Kayıp
b) Yenileme
c) Değiştirme
d) Doğum
e) Yeniden
 
Kayıp Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Kaybolan, çalınan veya aşırı yıpranma sebebiyle seri ve numarası okunamayan nüfus cüzdanının yerine kayıptan nüfus cüzdanı düzenlenir. Yerleşim yeri veya diğer adres Muhtarlığı ya da çalışılan Resmi Kurum yetkilisi tarafından düzenlenen Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ile Muhtarlığın bağlı olduğu İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Nüfus Cüzdanı Talep Belgesindeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılacak fotoğraf birebir aynı olmalıdır. Fotoğraf; alın ve çene açık olacak şekilde ön cepheden sivil kıyafetlerle son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.
 
Nüfus Cüzdanını kaybedenlere 73,00 TL idari para cezası uygulanır. Nüfus Cüzdanının gasp, hırsızlık, terör, yangın ve doğal afet sebebiyle kaybolması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.
 
Nüfus Cüzdanı düzenlenirken İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince Ehliyet, Pasaport, Aile Cüzdanı, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimliği kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi istenebilir.
Nüfus Cüzdanlarının yıpranması sebebiyle, dışarıda PVC kaplama yapılması sonucu soğuk damga silindiğinden bu kimlikler geçerli kimlik niteliğini kaybetmektedir. PVC kaplama yaptırmayınız.
 
 
Yenileme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Yıpranan, ancak seri ve numarası okunabildiği gibi, soğuk damgası belirgin nüfus cüzdanının yerine yeni nüfus cüzdanı düzenlenmesidir Bu işlem sırasında eski nüfus cüzdanı İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince imha edilmek üzere geri alınır. Başvuru herhangi bir ilçe Nüfus Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf ile yapılabilir. Fotoğraf; alın ve çene açık olacak şekilde ön cepheden sivil kıyafetlerle son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Nüfus Cüzdanı düzenlenirken İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince Ehliyet, Pasaport, Aile Cüzdanı, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimliği kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi istenebilir.
 
Değiştirme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Adı, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerinde veya evlenme, boşanma gibi nedenlerle medeni hal bilgilerinde değişiklik olan kişilere yeni nüfus cüzdanı düzenlenmesidir. Bu işlem sırasında eski nüfus cüzdanı İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince imha edilmek üzere geri alınır. Başvuru herhangi bir ilçe Nüfus Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf ile yapılabilir. Fotoğraf; alın ve çene açık olacak şekilde ön cepheden sivil kıyafetlerle son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Nüfus Cüzdanı düzenlenirken İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince Ehliyet, Pasaport, Aile Cüzdanı, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimliği kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi istenebilir.

Doğum Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Hastaneden alınan doğum raporu ile birlikte anne veya babanın şahsen herhangi bir İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaatı ile yeni doğan çocuğa nüfus cüzdanı düzenlenmesidir.

Doğumu belgeleyen resmi belge olmaması durumunda ise anne veya babanın beyanına göre doğum nüfus kütüklerine tescil edildikten sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.

Doğum sebebiyle düzenlenen nüfus cüzdanları için değerli kağıt bedeli alınmaz.

Yeniden Kayıt Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

18 yaşını tamamlamış olan ve aile kütüklerinde kaydı bulunmayanlara saklı nüfus olarak değerlendirilir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra saklıdan nüfus kütüklerine tescil edilen kişilere yeni nüfus cüzdanı düzenlenir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınanların da aile kütüklerine tescil edilmesinden sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.
18 Yaşından Küçüklerin Nüfus Cüzdanına Fotoğraf Yapıştırılması

Nüfus cüzdanı 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılabilir. Ancak çocuğun yasal temsilcisinin (velayet hakkını elinde bulunduran anne, baba veya vasi) talebi halinde 15 yaşından önce de nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırılabilir. 18 yaşını doldurmamış küçüklerin nüfus cüzdanını alma yetkisi yasal temsilcisine aittir. Bu işlem herhangi bir İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.

ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI

Bir aileyi oluşturan eş ve çocukların kimlik bilgilerini kapsayan ve kişilerin uyruğunu kanıtlayan çok dilli resmi belgedir. Uluslararası aile cüzdanı değerli kâğıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. 01.01.2012 tarihi itibariyle Uluslararası Aile Cüzdanı Değerli Kâğıt Bedeli 58 TL’dir.
Düzenleme Nedenleri
a) Kayıp   
b) Değiştirme
c) Evlenme
d) Evlenme sırasında alınmamış olması 
e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması

Kayıp Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

Uluslararası aile cüzdanının kaybolması veya çalınması durumunda;  kayıptan uluslararası aile cüzdanı düzenlenir. Yerleşim yeri veya diğer adres Muhtarlığı ya da çalışılan Resmi Kurum yetkilisi tarafından düzenlenen Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi ile Muhtarlığın bağlı olduğu İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesindeki fotoğraf ile Uluslararası Aile cüzdanına yapıştırılacak fotoğraf birebir aynı olmalıdır. Fotoğraf; alın ve çene açık olacak şekilde ön cepheden sivil kıyafetlerle son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.
 
Uluslararası Aile Cüzdanını kaybedenlere 73,00 TL idari para cezası uygulanır. Uluslararası Aile Cüzdanının gasp, hırsızlık, terör, yangın ve doğal afet sebebiyle kaybolması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.

Değiştirme Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

Adı, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerinde değişiklik olan kişilere yeni Uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesidir. Bu işlem sırasında eski Uluslararası aile cüzdanı İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince imha edilmek üzere geri alınır. Başvuru herhangi bir ilçe Nüfus Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf ile yapılabilir. Fotoğraf; alın ve çene açık olacak şekilde ön cepheden sivil kıyafetlerle son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Uluslararası aile Cüzdanıdüzenlenirken İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport,Aile Cüzdanı, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimliği kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi istenebilir.

Evlenme Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

Uluslararası aile cüzdanı evlenme sırasında evlendirme memurlukları tarafından evlenen çiftlere verilir. Evlenme bildirimi nüfus müdürlüğüne yapılmış ise; uluslararası aile cüzdanı anında düzenlenir.

Evlenme Yapıldığı Halde Alınmamış Olması Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

Evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanı almamış olanlara müracaatları üzerine uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.

Türk Vatandaşlığını Kazanma Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

Türk vatandaşlığını kazanan kişilerden aile kütüklerinde evli olarak işlemleri yapılanların aile kütüğündeki bilgilerine dayanılarak uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.
.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.